In Memoriam 

2023 


2022 

Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten den Albert ëmmer an Erënnerung behalen.

Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten d'Anny ëmmer an Erënnerung behalen.