In Memoriam 

2024

Eist häerzlecht Bäileed u seng Famill.

Mir wäerten den Aly ëmmer an gudder Erënnerung behalen.

Eist häerzlechst Bäileed un hir Famill.

Mir wäerten d`Annette ëmmer an gudder Erënnerung behalen.

2023 

Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten de Lex ëmmer an Erënnerung behalen.


Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten de Marcel ëmmer an Erënnerung behalen.


Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten d'Malou ëmmer an Erënnerung behalen.2022 

Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten den Albert ëmmer an Erënnerung behalen.

Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten d'Anny ëmmer an Erënnerung behalen.